Escola de Teràpia Familiar

Escola de Teràpia Familiar

El Centre d’ Estudis Sistèmics “CES” té com a principals referents l’epistemologia sistèmica i la teoria de la comunicació humana i el seu principal objectiu es ser el referent a la província de Girona en l’àmbit docent i d’investigació de la Teoria Sistèmica i les seves aplicacions en la Psicoteràpia com a eina d’ intervenció integral en l’àrea de les relacions humanes com Salut Mental, Educació, Serveis Socials, Justícia…