Expert en intervencions sistèmiques

Expert en intervencions sistèmiques

El Centre d’Estudis Sistèmics està vinculat a la Federació Espanyola d’ Associacions de Terapeutes Familiars (FEATF) i a l’Escola de Teràpia Familiar de l’ ISBA (Institut Sistèmic de Barcelona).

La formació total consta de:

FORMACIÓ BÀSICA 1er Curs i 2on Curs

EXPERT EN INTERVENCIONS SISTÈMIQUES (EIS): 3er Curs

Preu: 2500 euros cada curs acadèmic
Horari : dimarts tarda de 16:00 a 20:00

– FORMACIÓ BÀSICA

Va adreçat a professionals diplomats o llicenciats universitaris que vulguin familiaritzar-se amb el model sistèmic i en les seves aplicacions, preferentment el treball amb famílies.

Dóna accés al Títol d’ Expert en Intervencions Sistèmiques.

Consta de dos cursos que es realitzaran de la següent manera:

D’octubre a juny, els dimarts de 16.00h. a 20h.
En aquest espai s’articula la formació teòrica, vivencial i pràctica.

Seminaris extraordinaris: s’impartiran a Girona. Es programaran 3 seminaris extraordinaris, de 9.30h a 13.30h i de 15.00h a 19.00h; amb professionals experts en el camp de la Teràpia Familiar. El contingut i les dates dels seminaris es concretaran en començar l’activitat.

-TÍTOL D’ EXPERT EN INTERVENCIONS SISTÈMIQUES

Va adreçat a professionals que han realitzat la Formació Bàsica o bé a les persones que acreditin experiència professional i formació sistèmica prèvia amb un mínim de 600 hores.

S’obté un títol d’ Expert en intervencions sistèmiques (EIS).