Ces Lloret de Mar

Ces Lloret de Mar

Ces actualment està prestant els seus serveis a l’Ajuntament de Lloret en el projecte aprovat el Maig del 2013 amb el nom de Centre de recursos per a la capacitació i suport a les famílies en risc d’exclusió social i d’assessorament i suport tècnic d’atenció social.
Amb la presència d’ una psicòloga psicoterapeuta familiar sistèmica que treballa a jornada sencera amb l’equip de Serveis socials.

Pensem que el nostre model d’intervenció pot enriquir i complementar la metodologia de la intervenció social sobretot en aquells aspectes que tenen a veure amb establir quines son les causes desencadenants de la situació en al que s’ha d’intervenir, a aportar a les descripcions de les problemàtiques criteris que la permeten situar dins del seu context. Contemplar i treballar per la necessitat de reconvertir demandes que, en moltes ocasions, son de prestacions econòmiques.

Volem treballar en el pensar, sentir i fer del professional, facilitant-li la comprensió ecològica dels sistemes; pensem que és el principal repte dels professionals que treballem amb persones i col•lectius en risc d’exclusió social.

Per això intentarem co-construir una metodologia de treball que permeti cuidar, reciclar i capacitar als professionals de l’equip dels serveis socials de Lloret de Mar.

Per què sabem que cuidar i capacitar els nostres professionals és també cuidar i capacitar als usuaris.