Supervisió per equips professionals des del model sistèmic.

Supervisió per equips professionals des del model sistèmic.

L’objectiu de la supervisió és :
-crear un espai per analitzar i reflexionar sobre els casos on intervé el professional o equip de professionals
-donar una xarxa de recolzament necessari per prevenir el desgast professional.
-compartir formes i metodologies útils per mobilitzar el sistema i produir canvis

-supervisió de l’equip de Serveis Socials de Santa Cristina d’Aro
2 hores mensuals durant l’any 2013