Formació sistèmica específica per equips de professionals

La sistèmica és un model que permet enriquir i complementar la metodologia de la intervenció psico-socio-educativa i sanitària sobretot en aquells aspectes que tenen a veure en observar el context i incloure els sistemes de l’individu i la família.

Per això proposem co-construir una metodologia de treball que permeti cuidar, reciclar i capacitar als professionals dels diferents equips a través de formacions específiques i supervisions per els equips.

Formacions realitzades:

– Curs “Perspectiva sistèmica en la intervenció dels serveis socials”. Adreçat a professionals dels Serveis Socials de Banyoles i província de Girona. Setembre-octubre 2019 (20 hores) realitzat per Elisenda Castanys, Imma Masip i Anna Tubert.

– Curs “Model sistèmic en àmbit sanitari” ABS Can Gibert del pla” adreçat a professionals de l’ABS. 2015 (8 hores)    Elisenda Castanys, Imma Masip

– Curs “L’aventura de l’adolescència: l’acompanyament sistèmic als adolescents i a les seves famílies” adreçat a professionals de l’àmbit psico-socio-educatiu 2014-2015 (16 hores anuals) realitzat per Anna Viñas

– Curs “Treball sistèmic amb famílies multi problemàtiques” adreçat als professionals dels Serveis socials de Lloret de Mar octubre-novembre 2014 (20 hores) realitzat per Anna Tubert

– Creació del projecte del “ Centre de recursos per a la capacitació i suport a les famílies en risc d’exclusió social i d’assessorament i suport tècnic d’atenció social  per l’Ajuntament de Lloret de Mar” des de maig 2013-2015. Realitzat per Laia Gasull, Anna Tubert i executat per Mireia Bosch

– Curs  “Tècniques d’intervenció en la teràpia sistèmica” pel COPC gener 2013 (10 hores) realitzat per Anna Tubert

– Curs ”Iniciació al model sistèmic: fer sentir i pensar amb una mirada relacional” adreçat als professionals de la Fundació ADIS novembre 2012/ gener 2013 (30 hores) realitzat per Elisenda Castanys, Anna Tubert i Anna Viñas

– Taller per professionals de FASI. “El professional i les famílies”. Setembre 2012 (5 hores) realitzat per Laia Gasull

– Taller de Sistèmica per les Jornades de medicina Comunitària Girona març 2012 (5 hores) realitzat per Elisenda Castanys i Anna Tubert

– Curs “Teràpia breu” adreçat als professionals de la Fundació Gentis, octubre 2011 (20 hores) realitzat per Laia Gasull, Imma Masip i Anna Tubert