Supervisió i formació especifica

Treballem en el pensar, sentir i fer del professional, facilitant-li la comprensió ecològica dels sistemes; pensem que és el principal repte dels professionals que treballem amb persones i col•lectius en risc. Per què sabem que cuidar i capacitar els nostres professionals és també cuidar i capacitar als usuaris.

Supervisió per equips professionals des del model sistèmic.

Treballem en el pensar, sentir i fer del professional, facilitant-li la comprensió ecològica dels sistemes; pensem que és el principal repte dels professionals que treballem amb persones i col•lectius en risc. Per què sabem que cuidar i capacitar els nostres professionals és també cuidar i capacitar als usuaris.

Per això proposem co-construir una metodologia de treball que permeti cuidar, reciclar i capacitar als professionals dels diferents equips a través de formacions específiques i supervisions per els equips.

L’objectiu de la supervisió és :

– Crear un espai per analitzar i reflexionar sobre les situacions relacionals on  està intervenint el professional o equip de professionals 

– Donar una xarxa de recolzament necessari per prevenir i/o intervenir en el desgast professional.

– Compartir formes i metodologies útils per mobilitzar el sistema i produir canvis

– Augmentar la percepció per part dels professionals de que les intervencions sistèmiques poden ser una eina eficaç en la intervenció i en l’equip.

– Potenciar la relació entre professionals del servei i els altres recursos del territori.

Supervisions realitzades:

– Supervisió Equip Serveis socials de la Bisbal d’Empordà 2020. Laia Gasull

– Supervisió Equip Suport a Famílies Serveis socials de la Garrotxa des del 2018 Elisenda Castanys

– Supervisió de l’equip de Serveis Socials de Blanes 2018-19  Montse Garcia , Imma Masip

– Supervisió de l’ equip de Serveis Socials de San Feliu de Guíxols  del 2016 al 2018 Anna Tubert , Laia Gasull

– Supervisió  de l‘ equip de Serveis Socials de Sta Cristina d’Aro del 2013 al 2015. Anna Tubert

– Supervisió  de l’equip d’ ADIS, Acolliments i Adopcions del 2012 al 2016 Elisenda Castanys